MINISTERSTWO TURYSTYKI - GRECKA ORGANIZACJA TURYSTYKI        www.visitgreece.gr
Dni kuchni greckiej w polsce  14-27 maja 2007   Hotel Sheraton, Restauracja „The Olive”
Program
Zdjęcia
Sponsorzy
Kontakt
Program

14 maja Konferencja dla prasy, radia i telewizji.
Dokładna treść głównego przemówienia dostępna tutaj
(format doc)
15 maja Kolacja dla dziennikarzy
i touroperatorów
16 maja Uroczysta kolacja dla znanych osób publicznych - reprezentantów świata sportu, filmu i polityki
15 - 27 maja Dni kuchni greckiej w Hotelu Sheraton